2024-03-08

Modernizacja 16 wolnych lokali mieszkalnych w Stargardzie z podziałem na 8 zadań

Modernizacja 16 wolnych lokali mieszkalnych w Stargardzie z podziałem na 8 zadań

Szczegóły postępowania na platformie zakupowej.

Link do platformy zakupowej

TERMIN SKŁADANIA OFERT

26.03.2024, do godz. 12:00