2023-09-01

Dostawa 340 szt. mieszkaniowych ciepłomierzy z modułem radiowym

Dostawa 340 szt. mieszkaniowych ciepłomierzy z modułem radiowym

Szczegóły postępowania na platformie zakupowej.

Link do platformy zakupowej

TERMIN SKŁADANIA OFERT

08.09.2023, do godz. 12:00