2024-03-22

Dostawa 270 szt. ciepłomierzy, 750 wodomierzy ZW, 250 wodomierzy CW z odczytem radiowym

Dostawa 270 szt. ciepłomierzy, 750 wodomierzy ZW, 250 wodomierzy CW z odczytem radiowym

Szczegóły postępowania na platformie zakupowej.

Link do platformy zakupowej

TERMIN SKŁADANIA OFERT

08.04.2024, do godz. 12:00