2023-11-09

Wykonanie remontu podjazdów do garaży oraz murków oporowych w budynku WM przy ul. Przedwiośnie 71 – 77

Wykonanie remontu podjazdów do garaży oraz murków oporowych w budynku WM przy ul. Przedwiośnie 71 – 77

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu jest wykonanie remontu podjazdów do garaży oraz murków oporowych w budynku przy ul. Przedwiośnie 71 – 77  w Stargardzie

TERMIN SKŁADANIA OFERT

17.11.2023, do godz. 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

ogłoszenie o zamówieniu

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat zamówienia, prosimy o kontakt:

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

ul. Struga 29
tel. 91 819 24 45