2023-10-27

Światopełka 3 – wymiana instalacji wod.-kan. pionowej i poziomej

Światopełka 3 – wymiana instalacji wod.-kan. pionowej i poziomej

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu jest wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej pionowej poziomej w budynku  przy ul. Światopełka 3

TERMIN SKŁADANIA OFERT

15.11.2023, do godz. 12:00

przedmiar robót

ogłoszenie o zamówieniu

Wzór oferty cenowej

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat zamówienia, prosimy o kontakt:

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

ul. Struga 29
tel. 91 819 24 45