2023-10-10

Remont daszków papowych nad kioskami wejściowymi w budynkach przy ul. Tańskiego 8AB i Śniadeckiego 2AB

Remont daszków papowych nad kioskami wejściowymi w budynkach przy ul. Tańskiego 8AB i Śniadeckiego 2AB

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu jest wykonanie remontu pokrycia 4 sztuk daszków papowych nad kioskami wejściowymi w budynkach przy ul. Tańskiego 8AB i Śniadeckiego 2AB

TERMIN SKŁADANIA OFERT

16.10.2023, do godz. 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

ogłoszenie o zamówieniu

Wzór oferty cenowej

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat zamówienia, prosimy o kontakt:

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

ul. Struga 29
tel. 91 819 24 45