2024-02-29

Docieplenie ściany frontowej budynku przy ul. Towarowej 13 w Stargardzie

Docieplenie ściany frontowej budynku przy ul. Towarowej 13 w Stargardzie

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej. Przedmiotem ogłoszenia o zamówieniu jest wykonanie docieplenia ściany frontowej w budynku przy ul. Towarowej 13 w Stargardzie

TERMIN SKŁADANIA OFERT

12.03.2024, do godz. 12:00

Przedmiar

Wzór umowy

ogłoszenie o zamówieniu

Wzór oferty cenowej

Wykaz robót

Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat zamówienia, prosimy o kontakt:

Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

ul. Struga 29
tel. 91 819 24 45